underlineallarticles

Minulé akce


23. 03. 2021
19:00
Discussion series
online

Paths in Emancipation II: No Abortion? Yes, Abortion. The Black Protests in Poland

No Abortion? Yes, Abortion. The Black Protests in Poland

(Paths in Emancipation II)

The second episode of our discussion series Paths in Emancipation, on the feminist movement and the Black Protests in Poland, will air Tuesday, Mar. 23 at 7pm CET.

The link will be posted here.

Since September 2016, people in Poland have been marching in the streets to protest against further restrictions on abortion access. Four years after the beginning of “the Black Protests,” the Polish Constitutional Court declared it illegal to terminate pregnancy even when the fetus risks severe illness. How do the protests look right now? What has changed during this period? Why have women been shouting “Wypierdalać”? If the protests are a form of “weak resistance,” as philosopher Ewa Majewska suggests, can they still have powerful effects? What are the different sides in the conflict? What language do they employ, and do they even communicate with each other? Is this “war,” as protestors have declared?

These are some of the questions to be discussed in the second episode of our discussion series Paths in Emancipation. The guest of this episode is Katarzyna Wężyk, journalist and author of Aborcja jest (There is abortion), just released by the Polish publishing house Agora. The event is hosted and introduced by Olga Słowik (Faculty of Arts, Charles University).

Organized by Contradictions and the Prague City Library, with the support of the program "Resilient Society" (under the auspices of Strategie AV 21)

Watch the first episode here

Other episodes

Episode I, "Black Lives Matter: Czech Edition," already online here

20. 4. Free Kurdistan
11. 5. Against antigypsyism
1. 6. The labor movement today

Paths in Emancipation
This spring Contradictions: A Journal for Critical Thought and the Prague City Library present a series of discussions on emancipation. Each month we focus on a new theme drawn from contemporary social movements. Together with experts and activists, we’ll discuss the most pressing questions of our moment and delve into the longest-standing social problems. Because we know that the present moment will soon be history – but also that history is never entirely past. We’ll ask hard questions, because human freedom doesn’t have time for easy answers.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 03. 2021
19:00
diskusní setkání
online

Cesty emancipace II: Stop potratům? Potraty jsou. Černý protest v Polsku

Stop potratům? Potraty jsou. Černý protest v Polsku

2. díl cyklu diskusí na téma emancipace, o feministickém hnutí a Černém protestu v Polsku, online v úterý 23. 2. 2021 v 19:00 CET.

Odkaz ke sledování brzy najdete zde.

Od září 2016 lidé v Polsku chodí do ulic protestovat proti dalšímu omezování přístupu k potratům. Čtyři roky po začátku “Černých protestů” Ústavní soud prohlásil interupci z důvodu vážného poškození plodu za protiústavní. Jak vypadají protesty dnes? Co se za tu dobu změnilo? Proč ženy křičí “Wypierdalać”? Koho posílají do háje? Jaké jsou v tomto konfliktu strany? Jaký používají jazyk a komunikují vůbec navzájem?

To jsou některé z otázek, které budeme řešit v druhém díle cyklu Cesty emancipace. Hostkou pořadu bude Katarzyna Wężyk, novinářka, publicistka a autorka knihy Aborcja jest (Potraty jsou), která vyšla na začátku března v polském nakladatelství Agora. Pořad uvede a kontext poskytne bohemistka Olga Słowik (FF UK).

Cyklus pořádají časopis Kontradikce a Městskou knihovnou v Praze s podporou programu “Odolná společnost” (Strategie AV 21).

Další díly cyklu

První díl, "Black Lives Matter v Čechách", je už online zde

20. 4. Svobodný Kurdistán
11. 5. Proti anticikanismu
1. 6. Dělnické hnutí dnes

Cesty emancipace
Toto jaro připravuje časopis Kontradikce ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze cyklus diskusí na téma emancipace: každý měsíc se zaměříme na nové téma z aktuálního dění v sociálních hnutích usilujících o lidskou svobodu. Budeme debatovat s odbornicemi a aktivistkami, s aktivisty a odborníky, abychom se skrze palčivé otázky naší současnosti dostali k podstatě trvalejších problémů. Pokusíme se o formulaci komplexnějších otázek, protože podle nás problematika emancipace nesnese zjednodušující odpovědi. Víme, že současnost bude brzy dějinami. Naštěstí dějiny nikdy nejsou zcela minulostí.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 03. 2021
16:00
webinar
online

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 03. 2021
15:00
lecture
online

Jorge Alberto Manero Orozco, Space Quantum Realism at Stake: a Bohmian Structural Approach

Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science presents

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 02. 2021
7pm
Discussion series
online

Black Lives Matter, Czech Edition: Limits and Challenges of International Solidarity

Organized by Contradictions: A Journal for Critical Thought and the Prague City Library

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 02. 2021
19:00
diskusní setkání
online

Black Lives Matter v Čechách: hranice a výzvy mezinárodní solidarity

Pořádá časopis Kontradikce a Městská knihovna v Praze

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 02. 2021
14:00
seminar
online

Will Stafford: In Defence of Proof-Theoretic Semantics

Department of Logic of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science presents

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 02. 2021
15:00
lecture
online

Joan Bertran-San Millán, Russell and Peano on the Independence of the Axioms of Arithmetic

Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science presents

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 02. 2021
17:00
přednáška
online

Petr Glombíček: Jak se ve Skotsku rozšířil zdravý rozum

Petr Glombíček

Jak se ve Skotsku rozšířil zdravý rozum

Příspěvek se zaměří na otázku bezprostředního původu popularity termínu „common sense“ a souvisejícího pojmu u autorů tzv. skotské školy common sense. Reid, Oswald a Beattie bývají sice dáváni dohromady nejspíš hlavně na základě Priestleyho kritiky, ale jejich blízkost se nedá popřít. Všichni tři se skutečně dovolávají common sense. Oswaldův spis má takový apel přímo v názvu. Název Reidovy prvotiny zmiňuje „principy common sense“. Beattie začíná svou knihu výkladem o common sense ve snaze předvést jej jako svou hlavní oporu. Vedle Clauda Buffiera se nabízí hledat původ popularity common sense v Hutchesonově působení ve Skotsku, případně v obecné popularitě Shaftesburyho filosofie, ve Skotsku pochopitelné právě díky Hutchesonovi. Podíváme se postupně na hlavní možnosti blíže, abychom upozornili na místní zdroje, především na Alexandra Gerarda a George Turnbulla.

Pondělí, 8. února 2021, od 17:00 hod.

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/95932257945?pwd=bGpEQllpQVNtYlR4Mm9FSHg3cy9QZz09

Meeting ID: 959 3225 7945

Passcode: 980560

Pozvánka pdf

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE