underlineallarticles

Minulé akce


18. 04. 2024
19. 04. 2024
konference
Městská knihovna, Mariánské nám. 98/1, Malý sál

Středověk do škol!?

Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR a FF UK).

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 04. 2024
10:30
seminar
Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 04. 2024
17:00
lecture
Institute of Philosophy,
Seminar Room 124, Jilská 1, Prague 1

James Mensch: Artificial versus Natural Intelligence

Organized by the Center for Environmental and Technology Ethics - Prague (CETE-P), Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 04. 2024
15:00
lecture
meeting room, Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague

Zuzana Parusniková: The Case of Ignaz Semmelweis Revisited: A Plea for Popperian Science

Organized by the Department of Analytic Philosophy, Czech Academy of Sciences.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 04. 2024
18:00
představení knihy
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha

Představení knihy Jiřího Brabce: Periodika a sborníky 1939-1945

Pořádá Nakladatelství Triáda a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 03. 2024
18:00
diskusní setkání
Literární kavárna Božská lahvice, Bílkova 6, Praha 1

Filosofická kavárna: Jak vnímat vladaře

Hosty Kryštofa Boháčka budou Hana Fořtová a Jan Bíba.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 03. 2024
11:00
lecture
meeting room, Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague

Suzi Adams: What are Social Imaginaries? A Pathway Through the Labyrinth

Organized by the Department of Political Philosophy and Globalization Research.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 03. 2024
19:00
filozofování o významu národnosti a diaspory
Libeňská synagoga, Praha

Purimšpil

Pořádá Židovský hlas solidarity s podporou Strategie AV21: Výzkumný program “Identity ve světě válek a krizí.”

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


21. 03. 2024
18:00
diskuse
Literární kavárna Božská Lahvice, Bílkova 6, Praha 1

Politické myšlení včera a dnes

Pořádá Nakladatelství OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 03. 2024
11:00
přednáška
zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha

Kateřina Lochmanová: Analysis situs v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE