underlineallarticles

Knihovny proti predátorům: Od teorie k praxi
Pořádá Filosofický ústav AV ČR, Ústredná knižnica SAV, Slovenská asociácia knižníc a Asociace knihoven vysokých škol

23. 04. 2024
9:00-15:00
Ústřední knihovna Slovenské akademie věd & Online