underlineallarticles

Petr Glombíček: Descartes o smíchu
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

22. 04. 2024
17:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu (č. 124 a), Jilská 1, Praha 1