Středověk do škol!?
Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR a FF UK)

18. 04. 2024 - 19. 04. 2024
Městská knihovna, Mariánské nám. 98/1, Malý sál