underlineallarticles

Minulé Semináře


22. 05. 2015
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál

Vznikání a třetí rod: Timaios 48a-53b

Mgr. Ondřej Krása (ÚFAR FF UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


21. 05. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Objev trikonchy na pražském Vyšehradě

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 05. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Znaková řeč v klášterech

Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., FF UK

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 05. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Logická analýza přirozeného jazyka vs. sémantika přirozeného jazyka

Pavel Materna, FLÚ AV ČR

Logicko-filosofický seminář

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 05. 2015
17.30
Panelová debata
AKC, Husova 4a, Praha 1

Potřebuje česká ústava změny?

Panelovou debatu pořádají občanská iniciativa Vraťte nám stát, FLÚ AV ČR a Friedrich-Naumann-Stiftung

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 04. 2015
16.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál

Teorie participace a kauzality mezi Proklem, Dionysiem Areopagitou a Tomášem Akvinským

Václav Němec, Ph.D. (FLÚ AV ČR, ÚFAR FF UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 04. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Perceiving Prospects Properly

Jakub Steiner, CERGE - EI

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


27. 04. 2015
16.00
Seminář
AKC, Husova 4a, Praha 1

Categories, types, and logical syntax

Ansten Klev, FLÚ AV ČR

A comparison of Aristotle's categories, Kant's categories, and type hierarchies
Logicko-filosofický seminář

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 04. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Proč jsou ptáci tak chytří, když mají tak malé mozky?

Pavel Němec, Katedra zoologie, PřF UK v Praze

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 04. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Přirozenost vylepšování lidské kognice

Jan Romportl, Mezioborové aktivity NTC ZČU, Katedra kybernetiky FAV ZČU

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

Free ebooks Library zlibrary project