underlineallarticles

Vznikání a třetí rod: Timaios 48a-53b
Mgr. Ondřej Krása (ÚFAR FF UK)
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

22. 05. 2015
16.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál