underlineallarticles

Minulé Semináře


23. 03. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Waismannova logicko-filosofická gramatika

Radek Schuster, FF ZČU

Logicko-filosofický seminář

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 03. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Ontologický obrat v sociální antropologii

Jan Kapusta, FF UK

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 03. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Hranice logiky

Pavel Arazim, FF UK

Logicko-filosofický seminář

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 03. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Postavení ženy v katolické společnosti

Kamila Bendová

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 03. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Full Circle: Počátky vědy a současné umění

Jaroslav Anděl, Centrum DOX

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 02. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Kontinuita a/nebo diskontinuita: topologie v matematických časopisech

Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D., CTS

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 02. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Husserlova koncepce apriorních soudů

Mgr. Hynek Janoušek, FLÚ AV ČR

Logicko-filosofický seminář

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 02. 2015
16.30
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

K čemu slouží Aristotelův činný rozum?

prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., ÚFAR FF UK, FLÚ AV ČR

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 02. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 02. 2015
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Vltavské ostrovy v Praze

RNDr. Dana Fialová, Ph.D., PřF UK

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

https://lekarnapodstrani.com/