Co rostlina ví
Viktor Žárský, PřF UK
Čtvrteční seminář CTS

11. 06. 2015
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1