underlineallarticles

Minulé Přednášky


10. 05. 2021
17:00
přednáška
online

Matej Cíbik: Pullmannův zelinář aneb filozofické aspekty sporu o charakter normalizace

pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 04. 2021
14:20
přednáška
online

Matyáš Havrda: Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 04. 2021
19:00
online

Svobodný Kurdistán / 3. díl diskusního cyklu Cesty emancipace

pořádají časopis Kontradikce a Městská knihovna v Praze

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 04. 2021
14:00
lecture
online

Jaroslav Peregrin: Logic and Human Practices

Department of Logic of the Institute of Philosophy, CAS presents

 

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 04. 2021
15:00
lecture
online

AKCE ZRUŠENA! Dan Zeman (Uniwersytet Warszawski): Conceptual and Empirical Challenges to the Argument from Retraction

Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science presents

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 03. 2021
19:00
Discussion series
online

Paths in Emancipation II: No Abortion? Yes, Abortion. The Black Protests in Poland

No Abortion? Yes, Abortion. The Black Protests in Poland

(Paths in Emancipation II)

The second episode of our discussion series Paths in Emancipation, on the feminist movement and the Black Protests in Poland, will air Tuesday, Mar. 23 at 7pm CET.

The link will be posted here.

Since September 2016, people in Poland have been marching in the streets to protest against further restrictions on abortion access. Four years after the beginning of “the Black Protests,” the Polish Constitutional Court declared it illegal to terminate pregnancy even when the fetus risks severe illness. How do the protests look right now? What has changed during this period? Why have women been shouting “Wypierdalać”? If the protests are a form of “weak resistance,” as philosopher Ewa Majewska suggests, can they still have powerful effects? What are the different sides in the conflict? What language do they employ, and do they even communicate with each other? Is this “war,” as protestors have declared?

These are some of the questions to be discussed in the second episode of our discussion series Paths in Emancipation. The guest of this episode is Katarzyna Wężyk, journalist and author of Aborcja jest (There is abortion), just released by the Polish publishing house Agora. The event is hosted and introduced by Olga Słowik (Faculty of Arts, Charles University).

Organized by Contradictions and the Prague City Library, with the support of the program "Resilient Society" (under the auspices of Strategie AV 21)

Watch the first episode here

Other episodes

Episode I, "Black Lives Matter: Czech Edition," already online here

20. 4. Free Kurdistan
11. 5. Against antigypsyism
1. 6. The labor movement today

Paths in Emancipation
This spring Contradictions: A Journal for Critical Thought and the Prague City Library present a series of discussions on emancipation. Each month we focus on a new theme drawn from contemporary social movements. Together with experts and activists, we’ll discuss the most pressing questions of our moment and delve into the longest-standing social problems. Because we know that the present moment will soon be history – but also that history is never entirely past. We’ll ask hard questions, because human freedom doesn’t have time for easy answers.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 03. 2021
19:00
diskusní setkání
online

Cesty emancipace II: Stop potratům? Potraty jsou. Černý protest v Polsku

Stop potratům? Potraty jsou. Černý protest v Polsku

2. díl cyklu diskusí na téma emancipace, o feministickém hnutí a Černém protestu v Polsku, online v úterý 23. 2. 2021 v 19:00 CET.

Odkaz ke sledování brzy najdete zde.

Od září 2016 lidé v Polsku chodí do ulic protestovat proti dalšímu omezování přístupu k potratům. Čtyři roky po začátku “Černých protestů” Ústavní soud prohlásil interupci z důvodu vážného poškození plodu za protiústavní. Jak vypadají protesty dnes? Co se za tu dobu změnilo? Proč ženy křičí “Wypierdalać”? Koho posílají do háje? Jaké jsou v tomto konfliktu strany? Jaký používají jazyk a komunikují vůbec navzájem?

To jsou některé z otázek, které budeme řešit v druhém díle cyklu Cesty emancipace. Hostkou pořadu bude Katarzyna Wężyk, novinářka, publicistka a autorka knihy Aborcja jest (Potraty jsou), která vyšla na začátku března v polském nakladatelství Agora. Pořad uvede a kontext poskytne bohemistka Olga Słowik (FF UK).

Cyklus pořádají časopis Kontradikce a Městskou knihovnou v Praze s podporou programu “Odolná společnost” (Strategie AV 21).

Další díly cyklu

První díl, "Black Lives Matter v Čechách", je už online zde

20. 4. Svobodný Kurdistán
11. 5. Proti anticikanismu
1. 6. Dělnické hnutí dnes

Cesty emancipace
Toto jaro připravuje časopis Kontradikce ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze cyklus diskusí na téma emancipace: každý měsíc se zaměříme na nové téma z aktuálního dění v sociálních hnutích usilujících o lidskou svobodu. Budeme debatovat s odbornicemi a aktivistkami, s aktivisty a odborníky, abychom se skrze palčivé otázky naší současnosti dostali k podstatě trvalejších problémů. Pokusíme se o formulaci komplexnějších otázek, protože podle nás problematika emancipace nesnese zjednodušující odpovědi. Víme, že současnost bude brzy dějinami. Naštěstí dějiny nikdy nejsou zcela minulostí.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 03. 2021
15:00
lecture
online

Jorge Alberto Manero Orozco, Space Quantum Realism at Stake: a Bohmian Structural Approach

Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science presents

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE