underlineallarticles

Jacques Joseph: Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

09. 05. 2024
16:00
Zasedací místnost Centra medievistických studií, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1