underlineallarticles

Miira Tuominen: Porphyry’s Account of Justice in On Abstinence
Organized by: Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV & Ústav filosofie a religionistiky FF UK & Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE

02. 05. 2024
17:40
Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1