underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

Laurie Letertre: Indefinite Causal Orders in Quantum Physics


07. 04. 2022
14:00
lecture
Centre for Medieval Studies´ Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

Laurie Letertre: Indefinite Causal Orders in Quantum Physics

Organized by the Department of Analytic Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science

Číst dál...

Anja Weiberg: Wittgenstein’s critique of the ideal of ‘sublimation’


21. 04. 2022
14:00
seminar
Meeting room („zasedačka“), Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

Číst dál...

Sara Dabrowska: Obraz ženy-matky v luteránském umění


29. 03. 2022
18:00
přednáška
Akademické konferenční centrum AV ČR, Husova 4a, Praha 1

Sara Dabrowska: Obraz ženy-matky v luteránském umění

Pořádá Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice společně s Lutherovou společností

Číst dál...

Richard Velkley: The Fate of Human Action: The Agency of ‘Reason’ in Modern Philosophy


28. 03. 2022
17:00
lecture
online

Richard Velkley: The Fate of Human Action: The Agency of ‘Reason’ in Modern Philosophy

Organized by the Department for the Study of Early Modern Rationality, Institute of Philosophy, CAS

Číst dál...

Christos Kyriacou: Ordinary Language Methodology, Fallibilism and Heuristics and Biases


31. 03. 2022
14:00
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

Christos Kyriacou: Ordinary Language Methodology, Fallibilism and Heuristics and Biases

Organized by the Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

Číst dál...

Steve Russ: Feeling for a Context: Bernard Bolzano and his Contexts


24. 03. 2022
14:00
seminar
Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague 1, meeting room 124a

Steve Russ: Feeling for a Context: Bernard Bolzano and his Contexts

Organised by the Centre for Science, Technology and Society Studies

Číst dál...

Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities


25. 05. 2022
14:00
series of talks on Digital Humanities
online

Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities

Organised by the ERC funded research group TRIPTIC-EU within the Department for the Study of Ancient and Medieval Thought

Číst dál...

Indrek Reiland: Language as Expression of Thought


17. 03. 2022
15:30
lecture
Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1, meeting room

Indrek Reiland: Language as Expression of Thought

Organized by Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science.

Číst dál...

Spravedlivá válka a válečný konflikt na Ukrajině


04. 03. 2022
14:00
workshop
Ústav státu a práva, Národní 18, Praha 1

Spravedlivá válka a válečný konflikt na Ukrajině

Pořádá Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

 

 

Číst dál...

Podkategorie