underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

Methodological Issues in the Study of Supernatural Beliefs


19. 11. 2022
20. 11. 2022
8:00
workshop
online

Methodological Issues in the Study of Supernatural Beliefs

Organized by the Prague-based group of researchers interested in Experimental Philosophy and Cognitive Science of Religion.

Číst dál...

Bernd Herzogenrath: to have done with judgement: academic writing | anarchist affects


07. 12. 2022
16:00
lecture
Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences,
Jilská 1, Praha
Meeting room, 1st floor

Bernd Herzogenrath: to have done with judgement: academic writing | anarchist affects

Organized by the Department of Contemporary Continental Philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

Číst dál...

Ingolf Max: The Philosophical Relevance of Chess Analogies


24. 11. 2022
15:00
lecture
Meeting room („zasedačka“), Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

Ingolf Max: The Philosophical Relevance of Chess Analogies

Organized by the Department of Logic.

Číst dál...

Andrej Zubov: Tragický konec Ruského impéria 1905–1917


29. 11. 2022
18:00
přednáška
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, posluchárna č. 200 (2. patro)

Andrej Zubov: Tragický konec Ruského impéria 1905–1917

Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR.

Číst dál...

Andrzej Nowak: Ruské imperiální tradice a současná agrese čili Kdo je nepřítel: Ukrajina, Evropa, nebo Západ?


23. 11. 2022
18:00
přednáška
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, posluchárna č. 200 (2. patro)

Andrzej Nowak: Ruské imperiální tradice a současná agrese čili Kdo je nepřítel: Ukrajina, Evropa, nebo Západ?

Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Polský institut v Praze.

Číst dál...

Uvedení knihy Pražské jaro. Logika nového světa.


16. 11. 2022
18:00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha1/ online

Uvedení knihy Pražské jaro. Logika nového světa.

Pořádáno s podporou Strategie AV 21

Číst dál...

Ota Pavlíček: Východiska a perspektivy výzkumu kvodlibetní tradice na fakultách svobodných umění


14. 11. 2022
14:00
přednáška
studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1

Číst dál...

Hana Fořtová: Přesvědčit bez přesvědčování: postava zákonodárce u Rousseaua


14. 11. 2022
16:00
přednáška
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Hana Fořtová: Přesvědčit bez přesvědčování: postava zákonodárce u Rousseaua

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Číst dál...

Podkategorie