underlineallarticles

Aesthetic Illusion in Literature and the Arts
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

20. 04. 2015 - 22. 04. 2015
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6