underlineallarticles

Minulé Přednášky


13. 10. 2014
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Against Existential Presuppositions

Matias Bulnes, PhD., John Jay College, CUNY

Pořádá Oddělení analytické filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2014
14.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., FLÚ AV ČR

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Přednáška dr. Pavlíčka následuje po přednášce dr. Dvořáka Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne. Je princip bivalence pravdivý?

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2014
13.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne.“ „ Je princip bivalence pravdivý?

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., FLÚ AV ČR a CTF UP

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Po přednášce dr. Dvořáka následuje přednáška dr. Pavlíčka Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského a přednáška doc. Otiska Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2014
15.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., FLÚ AV ČR a FF OU

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Přednáška doc. Otiska následuje po přednášce dr. Dvořáka Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne. Je princip bivalence pravdivý? a přednášce dr. Pavlíčka Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2014
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Darwin a teleologie

doc. PhDr. Karel Thein, PhD.

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2014
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR,zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

O třech principech literárního účinku

Mgr. Tomáš Koblížek

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2014
18.00
Přednáška
Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, 2. poschodí

Carl Schmitt and Leo Strauss: Re-enacting the Confrontation of Political Theology and Political Philosophy

prof. Dr. Heinrich Meier, Ludwig-Maximilians-Universität München

Pořádají KPF FF UJEP, ÚFAR FF UK, FLÚ AV ČR a Goethe-Institut

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2014
13.30
Přednáška
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, přednáškový sál

The Art of Combination in Alsted´s Transylvanian Works

Dr. Márton Szentpéteri, Moholy-Nagy University, Budapest

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 06. 2014
11.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál

The Temporality of Prudence in Thomas Aquinas

K. O'Reilly

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 06. 2014
18.00
Přednáška Prezentace knihy
FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost 225

The Greek heritage of European culture

Thomas A. Szlezák

Pořádají KPF FF UJEP, ÚFAR FF UK, FLÚ AV ČR a OIKOYMENH
Přednáška je spojena s prezentací knihy Za co vděčí Evropa Řekům

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

https://lekarnapodstrani.com/