underlineallarticles

Is it possible to be courageous and cowardly at once?
Michał Głowala, Wrocław
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

24. 10. 2014
11.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost