underlineallarticles

From the Gift to the Beloved: Toward a Phenomenology of Loving
prof. Anthony J. Steinbock, Southern Illinois University at Carbondale
Pořádá FHS UK a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

06. 11. 2014
17.00
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1