underlineallarticles

From ‘Fichte’s Original Insight’ to a Moderate Defense of ‘Self-representationalism’
prof. Manfred Frank (Universität Tübingen)
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

24. 09. 2018
18.00
AKC, Husova 4a, Praha 1