underlineallarticles

Úvod do díla Jacquesa Lacana "Stadium zrcadla / Le stade du miroir"
Komentovaná četba
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne

11. 04. 2015
9.00
AKC, Husova 4a, Praha 1