Hranice logiky
Pavel Arazim, FF UK
Logicko-filosofický seminář

16. 03. 2015
15.50
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217