underlineallarticles

Minulé akce


07. 12. 2022
16:00
lecture
Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences,
Jilská 1, Praha
Meeting room, 1st floor

Bernd Herzogenrath: to have done with judgement: academic writing | anarchist affects

Organized by the Department of Contemporary Continental Philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 12. 2022
17:00
křest knihy
Budova AV ČR, Národní 3, sál č. 108

Autonomous Vehicle Ethics: The Trolley Problem and Beyond

Pořádá Filosofický ústav AV ČR, Ústav státu a práva AV ČR a Ústav informatiky AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 12. 2022
17:00
lecture
Institute for foreign relations, Nerudova 3, Praha 1

Geopolitical momentum for WB-EU relations: chances and risks for Western Balkans in the context of the war in Ukraine

Organized by the Czech Academy of Sciences and Department of Political Philosophy and Globalization Research.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 12. 2022
seminar
Meeting Room (124a) of the Institute of Philosophy, CAS

4th Seminar on the Philosophy of Mathematics

Organized by the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 12. 2022
18:00
beseda
Nový kostel, Moravská 1222, Litomyšl

Veřejná řeč - jak ji pěstovat a jak ji chránit. Sociální sítě a internet

Pořádá Akademické fórum, platforma pro setkávání odborníků a široké veřejnosti

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


01. 12. 2022
11:00
workshop
Meeting room, Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Praha I online

Workshop on meaningful versus merely formal languages

Organized by the Department of Logic

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 11. 2022
17:30
přednáška
Zasedací místnost, 1. patro, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Kolokvia k antické filosofii

Pořádá Oddělení pro studium antické a středověké filosofie.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 11. 2022
18:00
přednáška
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, posluchárna č. 200 (2. patro)

Andrej Zubov: Tragický konec Ruského impéria 1905–1917

Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 11. 2022
19:00
přednáška
GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8

Tao DuFour: Husserl and Spatiality: A Phenomenological Ethnography of Space

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 11. 2022
14:00
přednáška
Slovanský ústav, Valentinská 1, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE