underlineallarticles

Vzpomínka na Petra Sommera a jeho dílo
Pořádají Archeologický ústav Akademie věd ČR a Centrum medievistických studií při FLÚ AV ČR& FF UK

14. 02. 2024
9:30
sál 206, Národní 3, Praha 1