underlineallarticles

Civilizace, modernita a kritika: k politicko-filosofickým a sociálním aspektům díla Jóhanna P. Árnasona
Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. a Česká sociologická společnost

14. 02. 2024 - 15. 02. 2024
13:30
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha