underlineallarticles

Minulé akce


09. 05. 2024
17:30
seminar
Hybernská 4, Seminar room B1

208th Gellner seminar with William T.S. Mazzarella

Jointly organized by the Department of Mobility and Migration of the Institute of Ethnology CAS, the Czech Association for Social Anthropology, and the Institute of Philosophy CAS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 05. 2024
16:00
přednáška
Zasedací místnost Centra medievistických studií, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Jacques Joseph: Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 05. 2024
17:30
lecture
Meeting Room, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences (Jilská 1, Prague 1)

Klaus Vieweg: Sensational discovery of new transcripts of Hegel’s Lectures

Organized by the Department for the Study of Modern Rationality

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 05. 2024
15:00
lecture
Seminar room, Centre for Medieval Studies, Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague

Jacob Stegenga: Judging Science

Organized by the Department of Analytic Philosophy.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 05. 2024
17:40
lecture
Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Miira Tuominen: Porphyry’s Account of Justice in On Abstinence

Organized by: Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV & Ústav filosofie a religionistiky FF UK & Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 05. 2024
03. 05. 2024
10:00
workshop
Academic Conference Centre (AKC), Husova 4a, Prague, Czechia

Workshop on inductive definitions

Hosted by the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 04. 2024
10:00
lecture
meeting room, Institute of Philosophy, Jilská 1, Prague

Valentina Lepri: From Notes to Knowledge: Remarks on Note-taking, Learning and Curiosity in the Early Modern Period

Organized by the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 04. 2024
26. 04. 2024
9:00
Spring school
Kampus Hybernská, Hybernská 4, Prague

Interdisciplinarity in DigiTech Research

Organized by the Centre for Science, Technology, and Society Studies.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 04. 2024
9:00-15:00
workshop
Ústřední knihovna Slovenské akademie věd & Online

Knihovny proti predátorům: Od teorie k praxi

Pořádá Filosofický ústav AV ČR, Ústredná knižnica SAV, Slovenská asociácia knižníc a Asociace knihoven vysokých škol.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 04. 2024
17:00
přednáška
Zasedací místnost Filosofického ústavu (č. 124 a), Jilská 1, Praha 1

Petr Glombíček: Descartes o smíchu

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE