underlineallarticles

Minulé Jiné akce


06. 03. 2018
17.30
Prezentace knihy
AKC, Husova 4a, Praha 1

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty

Prezentaci knihy pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 02. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O Komenského "Spisech o první filosofii"

Věra Schifferová, Vojtěch Balík

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 01. 2018
16.30
Prezentace
AKC, Husova 4a, Praha 1

Prezentace ediční řady Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 12. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Prezentace knihy Vojtěcha Kolmana a novinek Filosofia

Vojtěch Kolman

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 12. 2017
19.00
Křest časopisu
Galerie Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

Křest časopisu Kontradikce / Contradictions

Joseph Grim Feinberg, Šimon Svěrák, Richard Cisler (Praxis), Pavel Barša (FF UK)

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 11. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O problému vědomí

Tomáš Hříbek, Juraj Hvorecký, Tomáš Marvan, Jakub Mihálik a Michal Polák

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 10. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O konceptu vědění a jeho přenosech – obohacení, nebo ohrožení?

Milan Žonca, Pavlína Cermanová, Dita Válová

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 09. 2017
18.30
Představení knihy
Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Žiji se svou minulostí / Mit meiner Vergangenheit lebe ich

Představení knihy, četba ukázek a diskuse: pořádají nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 09. 2017
16.30
Představení knihy
AKC, Husova 4a, Praha 1

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

Představení knihy pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 09. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Prezentace překladu knihy Marthy Nussbaumové "Ne pro zisk"

Tomáš Hříbek, Ondřej Beran, Hynek Janoušek

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE