underlineallarticles

Minulé Přednášky


17. 03. 2022
15:30
lecture
Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1, meeting room

Indrek Reiland: Language as Expression of Thought

Organized by Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 03. 2022
17:00
lecture
Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1, meeting room

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 02. 2022
16:00
přednáška
zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Jiří Chotaš: Leo Strauss o esoterním způsobu psaní filosofických děl

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 02. 2022
17:00
diskusní setkání
online

Filosofická kavárna: Sjednocování roztříštěných

Diskusní setkání Kryštofa Boháčka a jeho hosty V. Bělohradským, M. Hauserem, J. G. Feinbergem a J. Ortem.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 02. 2022
15:00
přednáška
Ústav státu a práva, Národní 18, Praha 1

Současné umění a AI

Pořádá Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 02. 2022
15:00
lecture
online

Nancy Nuñez: Epistemic Lessons from the Complexity of Logical Entailment

Organized by Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 02. 2022
14:30
talk
online

Distillation in The Graeco-Roman World: Production and Fractionation of Resinous Substances for Pharmaceutical Use

Part of the Series in Early Distillation, "Alchemies of Scent" Project

 

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 01. 2022
26. 01. 2022
mezioborové kolokvium
online

Nerostu moc?

Pořádá Centrum medievistických studií při FLÚ AV ČR ve spolupráci s CSS FF UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 01. 2022
15:00
talk
online

Jakub Mihálik: Consciousness & Acquaintance: Natural Allies?

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE