Minulé akce


23. 02. 2018
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Proč zastánci idejí nemohou dopustit, aby bytost (ousia) byla podkladem (hypokeimenon)?

Jaroslav Rytíř

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 02. 2018
24. 02. 2018
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

The Politics of Plasticity: On Solidarity and Mutual Aid with Catherine Malabou

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 02. 2018
9.00
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Performing for Others

Prof. Dr. Mechthild Nagel, State University of New York, Cortland, USA

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a DAMU

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 02. 2018
17. 02. 2018
Workshop
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Perspectives on the History of ´Prostitution´ in East-Central Europe

Pořádají Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


01. 02. 2018
02. 02. 2018
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Metafysika

Konferenci pořádají Česká společnost pro studium Aristotela a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 01. 2018
15.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Předměty matematiky mezi Platónem a Aristotelem

Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


21. 12. 2017
16.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Význam teorií elit v současné společnosti

doc. Jiří Šubrt (FHS UK), dr. Ondřej Lánský (FLÚ AV ČR)

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 12. 2017
9.30
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

Workshop se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 12. 2017
13. 12. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Hans Jonas: dílo a osobnost

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta PU v Prešově

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 12. 2017
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Prago–Viennese Workshop on the Philosophy of Mathematics

Pořádají Oddělení logiky FLÚ AV ČR a Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

https://lekarnapodstrani.com/