Minulé akce


11. 12. 2017
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Prago–Viennese Workshop on the Philosophy of Mathematics

Pořádají Oddělení logiky FLÚ AV ČR a Centre for Formal Epistemology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 12. 2017
08. 12. 2017
Workshop
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice, m. 212

Budweiss – Bamberg Philosophical Workshop

Pořádají Teologická fakulta JČU a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


27. 11. 2017
29. 11. 2017
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Bolzano in Prague 2017

200th Anniversary of some Mathematical Achievements of Bernard Bolzano

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 11. 2017
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech

Mgr. Filip Horáček (CMTF UP, FHS UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 11. 2017
9.00
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 11. 2017
24. 11. 2017
Konference
Karolinum (Malá aula), Ovocný trh 3, Praha 1

Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 11. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2017
15. 11. 2017
Konference
Informační centrum OSN, Železná 24 a AKC, Husova 4a, Praha 1

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?

Pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrum OSN v ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2017
15. 11. 2017
Konference
Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1

1968–1989: Paris – Prague

Keynote speakers: Jacques Rancière, James Krapfl
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR


COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 11. 2017
08. 11. 2017
Konference
Zámek Pardubice, Sál Mázhaus

Patočka v dialogu

Pořádají katedra filosofie FF UPCE a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE