underlineallarticles

Proč zastánci idejí nemohou dopustit, aby bytost (ousia) byla podkladem (hypokeimenon)? Aristoteles, Met. VII 6, 1031b 15–18
Jaroslav Rytíř
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

06. 04. 2018
17.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost