underlineallarticles

Dialektika negativní a afirmativní theologie v antickém novoplatonismu a novopythagoreismu
Václav Němec, Ph.D. FF UK, FLÚ AV ČR
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

11. 05. 2018
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost