Minulé akce


29. 09. 2021
30. 09. 2021
hybrid conference
Academic Conference Centre, Prague, Husova 4a

Studying the Arts in Medieval Bohemia II

Hosted by the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 09. 2021
sympozium
zasedací místnost 206, Akademie věd České republiky, Národní 3

Afrodita včera a dnes, sympozium k metamorfózám antické bohyně

Odborné zasedání k modalitám antické bohyně ve starověku i k její recepci napříč staletími, kulturněhistoricky a uměnovědně.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 09. 2021
21. 09. 2021
10:00
konference
Akademické konferenční centrum,
Husova 4a, Praha 1/Zasedací místnost Filozofického ústavu
(1. patro vlevo), Jilská 1, Praha 1

Město v čase katastrof

Pořádá Centrum medievistických studií – Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého a Gdańskou univerzitou

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 09. 2021
9:30
workshop
Studovna Centra medievistických studií, Jilská 1. Změna vyhrazena

Využití a zneužití historie v moderních kulturně-politických diskurzech

Pořádá Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR společně s Orientálním ústavem AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 09. 2021
17. 09. 2021
9:30
conference
Academic Conference Centre, Husova 4a, Prague I

Autonomy in Dialogue. Kant and the Phenomenological Tradition

Organized by University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy, University of South Bohemia in Ceské Budejovice, Faculty of Theology and Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 09. 2021
18. 09. 2021
konference
Písek, Penzion Sport, Zátavské nábřeží 22

Humanismus v českém filosofickém a politickém myšlení

Pořádá Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR, Centrum teoretických studií a Katedra politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 09. 2021
14. 09. 2021
workshop
zasedací místnost Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1

Science Studies a středoškolská pedagogika fyziky

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR zve

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


01. 09. 2021
04. 09. 2021
conference
Academic Conference Centre, Husova 4a, Prague 1/online

Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius

Organized by the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences in cooperation with German Historical Institute Warsaw.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 06. 2021
07. 07. 2021
workshop and conference
online

Deleuze and Guattari Studies Camp and Conference

Organized by Department of Contemporary Continental Philosophy in cooperation with the Faculty of Arts Charles University

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 06. 2021
07. 07. 2021
konference
online

Deleuze and Guattari Studies Camp and Conference

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

https://lekarnapodstrani.com/