underlineallarticles

Tělo a mysl v novověké filosofii
Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Odddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČRa

15. 11. 2021 - 16. 11. 2021
14:00
Akademické konferenční centrum Filosofického ústavu Akademie věd, Husova 4a, Praha 1