underlineallarticles

Geografická datová analýza v historickém výzkumu
Pořádá badatelská skupina TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLU AV ČR

12. 11. 2021
11:00
Studovna Centra medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1