underlineallarticles

Nadcházející akce


22. 06. 2021
17:00
přednáška
online

Martin Bojda: Herder a Hegel v českém myšlení 19. století

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 06. 2021
23. 06. 2021
workshop
Akademické konferenční centrum,
Husova 4a, 110 00 Praha 1

Josef Válka a myšlení o dějinách

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku spolu s Centrem medievistických studií

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 06. 2021
7 pm
Discussion series
online

The Future of Work and Workers

Discussion series Paths in Emancipation IV.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 06. 2021
19:00
diskusní setkání
https://havelchannel.cz/

Petr Pithart 80

Diskuse nad osobností Petra Pitharta, českými dějinami a stavem naší demokracie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 06. 2021
10:00-15:00
workshop
foyer Akademického konferenčního centra, Husova 4a, Praha 1

Fenomenologie, méontologie, pragmatická kritika

Pořádá Archiv Jana Patočky

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 10. 2021
05. 10. 2021
conference
Institute of Philosophy, CAS

Funded and Unfunded Science: Academic Inequalities and Epistemic Gaps

Organized by the Centre for Science, Technology and Society Studies, Czech Academy of Sciences

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 10. 2021
24. 10. 2021
conference/call for abstracts
online (if necessary)

Acting as If: Prefigurative Politics in Theory and Practice

Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic presents

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE