underlineallarticles

Nadcházející akce


25. 01. 2022
26. 01. 2022
mezioborové kolokvium
online

Nerostu moc?

Pořádá Centrum medievistických studií při FLÚ AV ČR ve spolupráci s CSS FF UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 02. 2022
14:00
seminář
zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1 nebo online

Pavel Arazim: Struktura a inference

Pořádá Oddělení logiky

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE