underlineallarticles

Kafkova diagnóza moderny
Pořádá Filosofický ústav Akademie věd ČR a Bergische Universität Wuppertal

16. 10. 2024 - 18. 10. 2024
Akademické konferenční centrum, Filosofický ústav AV ČR, Husova 4a, Praha