underlineallarticles

Obhajoba disertační práce Doc. Mgr. Tomáše Vítka, Dr.: Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna
Filosofický ústav AV ČR

29. 06. 2023
14:00
zasedací místnost FLÚ AV ČR