underlineallarticles

Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age
prof. Howard Hotson (University of Oxford)
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

17. 10. 2019
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost