underlineallarticles

Ve stopě českého mesianismu/excepcionalismu
Petr Hlaváček (FF UK, FLÚ AV ČR)
Čtvrteční seminář CTS

24. 10. 2019
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/