underlineallarticles

Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského
Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., FLÚ AV ČR
Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie

09. 10. 2014
14.00
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

https://lekarnapodstrani.com/