underlineallarticles

Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., FLÚ AV ČR a FF OU
Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie

09. 10. 2014
15.00
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice