underlineallarticles

The Art of Combination in Alsted´s Transylvanian Works
Dr. Márton Szentpéteri, Moholy-Nagy University, Budapest
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

12. 06. 2014
13.30
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, přednáškový sál