underlineallarticles

The Theory of Distinctions in Suárez and Descartes and the Mind-body Problem
Andrés L. Jaume
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

07. 03. 2014
14.00
AKC, Husova 4a, Praha 1