underlineallarticles

Axioms of Political Change in Andrzej Frycz Modrzewski's De Republica emendanda
Steffen Huber
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

13. 02. 2014
13.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál