underlineallarticles

Johannes Kepler a jeho kontakty s Galileem Galileim
Alena Hadravová, Petr Hadrava
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

21. 11. 2013
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1