underlineallarticles

Jan Blahoslav - mezi intelektuálním zájmem a církevní politikou v prostoru střední Evropy
Jiří Just
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

22. 10. 2013
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1