Zrození země. Komunikující společenství pozdněstředověkého Slezska
Martin Čapský

16. 10. 2013
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, zasedací místnost