underlineallarticles

Formalismus a estetická supervenience
Tomáš Hříbek
Cyklus Trattenbach-Jilská

14. 11. 2013
15.00
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1