underlineallarticles

Hume o náboženství - osvícenská kritika i skeptická tolerance
Zuzana Parusniková
Cyklus Trattenbach-Jilská

10. 10. 2013
15.00
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1