underlineallarticles

Geografická evidence a sociální imaginace hranice
Lenka Řezníková
Literární a výtvarné representace hranice v reflexi J. A. Komenského v 19. a 20. století

27. 06. 2013
10.00
FLÚ AV ČR, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1