underlineallarticles

Jan Amos Komenský a komunikační sítě evropské republiky učenců
Vladimír Urbánek
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

18. 06. 2013
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/