underlineallarticles

Učenec a exulant Václav Nosidlo z Geblic mezi Čechami a Saskem
Martina Lisá
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

21. 05. 2013
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1